Seikkailun ja ulkoilmaopetuksen kandidaatin tutkinto

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Seikkailu- ja ulkoilmaopetus
Yhteisökasvattaja, humanistinen kandidaatti, 210 op

125874_talvi.jpg

Opiskelu Humak University of Applied Sciences , Suomen johtavassa seikkailukoulutuksessa.

Yhteisökasvattaja opiskelee seikkailun ja ulkoilmaopetuksen asiantuntijoita. Seikkailu- ja ulkoilukoulutus perustuu kokemukselliseen ja toimintaperusteiseen oppimismenetelmään, ja sen tavoitteena on tukea yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja edustamista.

Perustiedot

 • Opinnot alkavat: syyskuussa.
 • Opetuskieli: englanti.
 • Opetusaika: Päiväajan opetus.
 • Opetusmuoto: Kontaktiopetus, Sekoitettu opiskelu, Online-opinnot.
 • Oppimisen muoto: Kokeellinen oppiminen, Valmennus, Yksilöllinen oppiminen, Ohjatut harjoittelujaksot, Työpaikkaoppiminen.
 • Opinto-ohjelman laajuus: 210 op - katso opinto-osa.
 • Suunniteltu kesto: 3,5 vuotta, mukaan lukien kesälukukaudet.
 • Opetusmaksut: Veloitetaan EU / ETA: n ja Sveitsin alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta, 9000 euroa / opintovuosi. Maksua ei veloiteta EU / ETA-alueelta ja Sveitsin kansalaisilta.
 • Kuljetus- ja varustusmaksu: 1000 euroa / lukuvuosi (sisältyy lukuhintaan).
 • Tutkinnot: Humanistinen kandidaatti (BH, suomen yhteisöpedagogi (AMK))

Uramahdollisuudet

Seikkailukasvatussuuntautuneen yhteisökasvatuksen opinnot opastavat opiskelijoita hallitsemaan erilaisia taitoja, joita tarvitaan yhteisö- ja seikkailukasvatuksen ammatillisella kentällä. Opiskelija oppii ennaltaehkäisevän työn ja hyvinvoinnin edistämisen keskeiset periaatteet ja käytännöt ja perehtyy erilaisiin toimintamuotoihin yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Opintojen aikana opiskelijat hankkivat pedagogisia, sosiaalisia, teknisiä, ympäristö- ja turvallisuustaitoja ja ovat myös valmiita yrittäjyyteen. Käytännön harjoittelujaksot ja yhteistyö työelämän kanssa ovat olennainen osa opiskelijoiden yhteisötaidon ja seikkailukasvatustaidon kehittämistä.

Seikkailun ja ulkoilmaopetuksen menetelmiä voidaan soveltaa erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa eri kohderyhmien kanssa, yhteiskunnan eri sektoreilla. Seikkailukasvatusta voidaan soveltaa esimerkiksi ennaltaehkäisevään työhön, nuoriso- ja kansalaisjärjestötyöhön, koulutukseen sekä luonto- ja seikkailupohjaiseen yrittäjyyteen. Lisäksi opiskelija voi omasta kiinnostuksestaan ja erikoistumisestaan riippuen valita työskennelläkseen esim. Melonnan, vaelluksen, kalliokiipeilyn ja hiihdon ohjaajana.

122320_122318_pexels-photo-532803.jpeg

Pixabay / Pexels

Teoria käytännössä

Opintojen alusta lähtien seikkailun ja ulkoilmaopetuksen teoreettiset puitteet toteutetaan käytännössä erityyppisten aktiviteettien ja retkien avulla, kuten retket ja retket, kajakkimatkat, kesä- ja talvileirit sekä pohjoismaiset talviharrastukset. Kokemus- ja toimintapohjaisten prosessien avulla opiskelija oppii suunnittelemaan, organisoimaan, toteuttamaan ja arvioimaan turvallisia seikkailu- ja ulkoilutehtäviä eri kohderyhmille erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa.

Opintojen aikana opiskelijat oppivat useita uusia taitoja, erityisesti pedagogisia, johtamis-, sosiaalisia, ympäristö-, teknisiä ja turvallisuustaitoja. Yhteisökasvattajien opinnot kattavat myös muun muassa pohjoismaisen hyvinvointijärjestelmän, ennaltaehkäisevän työn, tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yrittäjyyden.

Tutkimusrakenne

Koulutusohjelman työmäärä on 210 op. Koulutusohjelma kattaa seuraavat ydinsisällöt:

 • Yleiset opinnot 10 op
 • Ammatilliset opinnot 125 op
  • Ammattikielen opinnot 15 op
  • Johdatus yhteisökasvatukseen 10 op
  • Seikkailukasvatuksen pedagogiset taidot 40 op
  • Seikkailukoulutuksen tekniset taidot 30 op
  • Sosiaalitutkimus 30 op
 • Ammatilliset syventävät opinnot 30 op
  Ammattitaito seikkailukasvatuksessa:
 • Verkoston ja kumppanuuden kehittäminen 15 op
 • Seikkailukoulutusohjelma 15 op
 • Soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen opinnot, mukaan lukien kandidaatintutkimus (lopullinen projekti) 30 op
 • Valinnaiset opinnot 15 op

Mitä odottaa käytännössä

Yhteisökasvatustutkimuksenne keskittyvät seikkailuun ja ulkoiluun. Opiskelet sekä sisällä että ulkona. Osallistu monipäiväisiin retkeilymatkoihin, joissa nukut teltoissa ja / tai erämajoissa. Päivät kampuksella alkavat yleensä klo 9.15 ja kestävät 16.00 asti. Kenttämatkapäivät voivat kestää pidempään. Harjoittelujakson aikana päiväohjelma määräytyy harjoittelupaikan mukaan.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana voit odottaa, että noin 1/3 ajasta käytetään luokkiin / aktiviteetteihin / taitojen harjoittamiseen, 1/3 ajasta käytetään projekteihin / itsenäisiin opiskeluihin / ryhmätehtäviin ja viimeinen kolmasosa vietetään työharjoitteluun (työelämään perustuva käytännön koulutus).

Lisätietoja:

https://studyinfo.fi/wp2/en/

https://www.humak.fi/en/

Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

Humak University of Applied Sciences is engaged in the development of higher education and modernization of the world of work. We contribute to working new types of higher education, as well as resear ... Lue lisää

Humak University of Applied Sciences is engaged in the development of higher education and modernization of the world of work. We contribute to working new types of higher education, as well as research, development, and innovation that serve students on their career path and support professional partners as they develop their own activities. Näytä vähemmän