Bachelor in Sociology

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Noin

TEDU : n sosiologian laitoksella valmistuneet opiskelijat:

 • On perustiedot sosiologisista käsitteistä, teorioista ja menetelmistä vertailevalla tavalla ja käytettävä näitä tietoja eri tasoilla
 • Vertaa ja kontrastoi sosiologiaa muiden tieteenalojen kanssa, mukaan lukien mahdollisen sosiologian osuuden ja rajoituksen tunnistaminen monitieteelliseen yhteistyöhön
 • Tuottaa monitieteistä tietoa eri yhteiskuntiin liittyvistä kansallisista ja maailmanlaajuisista kysymyksistä
 • On kyettävä käyttämään analyyttistä, kriittistä ja innovatiivista ajattelua sekä luomaan että tulkitsemaan sosiologisen tietopohjan kysymyksiä ja hypoteeseja
 • Saavuta tieto hänen tarkoituksensa mukaisesti käyttämällä painettuja ja sähköisiä lähteitä ja arvioi sekä lähteiden luotettavuutta että tiedon sopivuutta.
 • Ota vastuuta ja aloitetta parannusten luomiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi ammattialan ongelmiin.
 • Onko perustason mittaus-, arviointi- ja haastattelutaidot toimittava ammattialalla
 • Opi, analysoi ja selitä laadullisten ja määrällisten tiedonkeruumenetelmien perusteet
 • Pidä uteliaisuutta ja kiinnostusta ammatilliseen kehitykseen ja harjoittaa elinikäistä oppimista
 • Noudata sosiologista kirjallisuutta ja osaa jakaa se käyttäen kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja englanniksi
 • Kohtele muita uskollisesti kunnioittaen yksilön (ikä, sukupuoli, etninen identiteetti, uskonto ja seksuaalinen suuntautuminen) ja kulttuurien välisiä eroja.
 • On kyettävä käyttämään tarvittavia ohjelmistoja, tekniikoita ja välineitä opetuksessa, mittaamisessa, arvioinnissa ja tietojen analysoinnissa.
 • Ole tarkkaavainen yhteiskunnallisten ja tieteellisten arvojen ja ammatillisten eettisten käytännesääntöjen suhteen kaikessa akateemisessa ja ammatillisessa toiminnassaan.109677_CalismaYuzeyi7kopya.jpg
Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Keystone-stipendi

Tutustu stipendimme suomiin mahdollisuuksiin

Oppilaitoksesta

TED University (TEDU) is a young, dynamic university, located in the heart of Ankara. It was founded in 2012 by the Turkish Education Association (TED), which has been pioneering the development of ed ... Lue lisää

TED University (TEDU) is a young, dynamic university, located in the heart of Ankara. It was founded in 2012 by the Turkish Education Association (TED), which has been pioneering the development of education in Turkey since 1928. Näytä vähemmän