Kaivoksen ja energialähteiden teknisen hyödyntämisen tutkinto

Yleistä

Ohjelman kuvaus

opetussuunnitelma

ENSIMMÄINEN KURSSI

alkupuoliskolla

toinen termi

1. Matematiikka I

2. Graafinen lauseke I

3. Fysiikka I

4. Suunnittelun geologiset perusteet

5. Kemia

1. Matematiikka II

2. Graafinen lauseke II

3. Fysiikka II

4. Geologia

5. Laskennan perusteet

TOINEN KURSSI

alkupuoliskolla

toinen termi

1. Liiketalous ja talous

2. Matematiikka III

3.Topografía

4. Sähkötekniikka

5. Raakaöljygeologia

1. Lämpötekniikka ja hydrauliikka

2. Materiaalitiede ja tekniikka

3. Rakenneteoria

4. Kaivoshankkeiden lainsäädäntö ja käsittely

KOLMAS KURSI

alkupuoliskolla

toinen termi

1. Maaperän ja kallion mekaniikka

2. Valinnainen

Kaivoksen hyväksikäyttö

3. Louhintamenetelmät

4. Mineraaliesiintymät ja petrologia

Energiavarat

3. Energialähteiden hyödyntäminen

4. Voimalaitokset

5. Ydinteknologia

1. Rakenteet ja työt

Kaivoksen hyväksikäyttö

2. Geotekniikka

3. Kenttätyöt ja geologinen kartografia

4. Kaivossuunnittelu

5. Mineralurgiset tekniikat ja kivihoito

Energiavarat

2. Polttoaineet: Teolliset toiminnot ja prosessit

3. Hydrauliset työt ja asennukset

4. Sähköjohdot

5. Vaihtoehtoiset energiat

NELJÄS KURSSI

alkupuoliskolla

Toinen lukukausi

1.Proyectos

2. Räjähteet ja räjäytystekniikka

3. Valinnainen

1. Lopullinen tutkintoprojekti

2. Valinnainen

Valittavien

Yleiset valinnat:

1. Vesi kaivostoiminnassa

2. Aggregaattitekniikka

3. Kaivostoiminnan vaikutusalueiden kunnostaminen

4. Mineraalit ja teollisuuskivet

5. Tärinän hallinta

6. Kaivostoiminnan topografia, GIS ja digitaalinen kartografia

7. Kaivoskoneet

8. Betonitekniikka ja keinotekoiset kivet

9. Kaivosresurssien arviointi

10. Teollisuuden kunnossapito

11.Tekninen mekaniikka

12. Kyselytekniikka

13. Perustusten laskeminen

14. Ydinteknologia II

15. Polttoainetekniikka

16. Geoterminen tekniikka

uranäkymät

Kaivos- ja energialähteiden tekniikan tutkinnon suorittanut tutkinnon suorittanut ammattilainen on valmis kehittämään maapallon luonnonvarojen, kuten kivien ja mineraalien, pohjaveden, etsinnän, tutkimuksen, hyödyntämisen, hyödyntämisen, kehittämisen, muuntamisen tai käytön tehtäviä, kivennäis- ja lämpövedet, öljy, maakaasu ja muut luonnonvarat, samoin kuin energian tuotannon, muuntamisen ja hallinnan tehtävät tavanomaisten tai uusiutuvien energialähteiden avulla.

Tärkeimmät ammatilliset mahdollisuudet ovat muun muassa:

 • Kaivostoiminnan suunnittelu ja suunnittelu.
 • Avoin kaivoskaivos ja maanalainen kaivos
 • Teollisuuden ja rakentamisen raaka-aineiden tuotanto, hallinta ja jakelu.
 • Mineraalitoiminnot ja prosessit
 • Koriste- ja teollisuuskivet
 • Mineraali- ja energiavarojen tutkimus, louhinta, käsittely, varastointi ja jakelu.
 • Energian tuotanto Sähköntuotantoteollisuus.
 • Vaihtoehtoiset energiat Energiatehokkuusneuvonta.
 • Maarakennus, räjäytys, purku.
 • Teollisuus- ja pyroteknisten räjähteiden valmistus.
 • Ympäristövaikutusten tutkimukset, materiaalien kierrätys.
 • Tunnelit ja muut maanalaiset työt
 • Opetus (ammatilliset moduulit, ylioppilastutkinto, yliopisto jne.)
 • Paikallisessa, kansallisessa, autonomisessa tai Euroopan hallinnossa (mittaukset, laskelmat, raportit, tutkimukset, kaikenlaisten toimialojen tai tilojen hallinta, korjaus, huolto, asennus jne.)
 • Ilmaisena ammattilaisena (tarjoaa palveluitaan projektien laatimiseen, arviointiin ja arviointiin)
Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

La Universidad de Huelva es una institución al servicio de la sociedad que, en el marco de los valores constitucionales, y como entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, cumple sus ... Lue lisää

La Universidad de Huelva es una institución al servicio de la sociedad que, en el marco de los valores constitucionales, y como entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, cumple sus fines y desarrolla sus funciones, de acuerdo con la legislación vigente, en régimen de autonomía. Näytä vähemmän