Kandidaatin tutkinto-ohjelma mediassa ja taiteessa

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Käytännön taidot luoville mielialoille

Media ja taidekasvatus on kulttuurin alan tulevien asiantuntijoiden koulutusohjelma. Tutkimukset ohjaavat sinut luomaan uusia ideoita ja kehittämällä niitä laadukkaisiin tuotteisiin taiteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti menestyksekkäästi.

Media- ja taidealan koulutusohjelma tarjoaa sinulle ajantasaista osaamista kasvavassa, kansainvälisessä ja muuttuvassa kulttuurialalla. Opit käyttämään kehittyviä mediatyökaluja ja erilaisia ​​työtapoja asiakaslähtöisesti. Ulkomaille tarjottavat käytännön harjoittelu- ja vaihto-opinnot tarjoavat poikkeuksellisen hyvän mahdollisuuden kansainväliseen uraan.

Ensimmäisen vuoden aikana valitset yhden opintojaksoista: Interactive Media, Music Production tai Fine Art. Sen lisäksi, että valitset tärkeimmät opintopolkuasi, voit rakentaa henkilökohtaisen opetussuunnitelman useista eri osa-alueista, kuten pelisuunnittelusta, äänisuunnittelusta tai taidekuvasta.

Valmistuttuna sinulla on tarvittavat taidot kansainvälisen median ja taiteen alalla. Teollisuus tarjoaa erilaisia ​​työpaikkoja asiantuntijoina, kehittäjänä ja yrittäjänä esim. Peliyrityksissä, musiikissa ja live-tapahtumatuotannossa, uuden median tuotannossa, palvelumuotoilussa ja taidegallerioissa.


Tutkimuksen tavoitteet

Koulutusohjelman painopiste on tarjota ajantasaista osaamista jatkuvasti muuttuvassa ja kasvavassa kansainvälisessä media- ja taidealalla. Tutkimukset seuraavat kolmea keskeistä tutkimuspolkua:

 • Interaktiivinen media
 • Musiikkituotanto
 • Taide

Tärkeimmät opintojaksot on jaettu opintojaksot, jotka johtavat korkeatasoiseen ammattitaitoon yhdellä tai useammalla seuraavista sovellusalueista: web-suunnittelu ja palvelut, pelisuunnittelu, liike-grafiikan suunnittelu, tuotanto ja sisällön suunnittelu, musiikkituotanto ja musiikkiliiketoiminta, lauluntekijöitä, äänisuunnittelua, tapahtumatuotantoa, kulttuurivientiä, taidekuvia, liikkuvia kuvia, piirustusta ja maalausta, animaatiota ja soveltavaa taidetta.

Opintojen yleisenä tavoitteena on, että opiskelijat tulevat ammattilaisiksi, jotka osaavat toimia alan asiantuntijoina, kehittäjinä ja yrittäjinä sekä Suomessa että ulkomailla.

Tarkemmalla tasolla päätavoitteet ovat, että tutkinnon suorittaja

 • kykenevät luovia innovaatioita ja ratkaisuja, joita voidaan soveltaa käytännössä.
 • hallita tiedotusvälineitä, työskentelytapoja ja tekniikkaa hänen erikoisuutensa vuoksi.
 • pystyä toimimaan ammattimaisesti alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
 • pystyä suunnittelemaan, luomaan ja johtamaan mediaa ja taidekohtaisia ​​tuotantoja ja toimimaan tiimin jäsenenä.
 • hankkia pätevyyden tulla sekä kansallisiksi että kansainvälisiksi ammatinharjoittajiksi ja yrittäjiksi.


Opintojen sisältö

Ensimmäinen vuosi tarjoaa laajan näkökulman jokaiseen koulutuspolkuun tarvittaviin perustaitoihin. Syksyllä opiskelet laajaa esittelykursseja ja yhtä peruskoulutusta. Keväällä aikavälillä valitset ensimmäisen erikoistumisopinnot opintojasi. Ensimmäisen vuoden jälkeen osaat käyttää olennaisia ​​työkaluja ja tekniikoita. Kevään opintokokonaisuuteen kuuluvat projektit sisältävät myös asiakkaiden kanssa tehtävää työtä.

Toisena vuonna valitset toisen erikoistumismoduulin syksyllä ja kolmas moduuli keväälle. Toisesta vuodesta alkaen voit valita moduuleja kaikkien opintojaksojen valinnasta. Moduuleihin kuuluvat projektit käsittävät myös asiakkaiden kanssa työskentelyä.

Kolmannen vuoden aikana syventää ja laajentaa ammatillista näkemystä erikoistumisestasi joko osallistumalla kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai valitsemalla TAMK neljäs opintokokonaisuus. Esimerkiksi työelämävalmiuksien opiskelu opiskelijavetoisissa osuuskunnissa on yksi vaihtoehto. Valitsemalla moduuleja eri polkuja ja mukaan lukien tutkimukset Tampereen yliopiston ristikkäistutkimuksen valinnasta on mahdollista. Kevään aikana kurssilla on eräitä kieliopintoja, vapaavalintaisia ​​opintoja ja käytännön harjoittelua.

Syksyn neljännen vuoden ohjelma koostuu vapaavalintaisista opinnoista ja mediaanalyysin ja tutkimuksen tutkimuksesta. Kevään aikana teet käytännön harjoittelua ja tuottaa kandidaatin tutkielman.


Carve oman opiskelun polku

Huomaa, että edellä annettujen tutkimusten kuvaus on vain esimerkki tutkimussuunnitelmasta. Sinulla on mahdollisuus suunnitella henkilökohtainen opintosuunnitelma opettajien ohjaajien ja opinto-ohjaajien kanssa. On monia vaihtoehtoja, ja pakollisten kurssien luettelo ei ole pitkä.

Voit erikoistua useisiin osaamisaloihin:

 • animaatio
 • soveltavaa taidetta
 • kulttuurivientiä
 • piirustus ja maalaus
 • kehittyvä media-tuotanto (VR / AR / MR / XR)
 • nousevan median äänisuunnittelussa ja musiikkituotannossa
 • yrittäjyys
 • tapahtumatuotanto
 • kuvataidetta
 • pelin suunnittelu ja tuotanto (Game Academy)
 • live-tapahtumien tekniikka
 • liikkeen graafisen suunnittelun
 • liikkuva kuva
 • musiikin tuotanto ja laulun kirjoittaminen
 • Tutkimus & Kehitys
 • äänisuunnittelu
 • visuaalinen muotoilu
 • web- ja sovellussuunnittelu
 • työskennellä asiakkaiden kanssa


Erikoistumisalueen valinta

Tärkeimmät opintopolut ovat interaktiivinen media, musiikkituotanto ja kuvataide.

Ne jakautuvat opintojaksoihin (esim. Kehittyvän median tuotanto, pelihallinto, musiikkiliiketoiminta ja tapahtumatuotanto, äänisuunnittelu, kuvataide, liikkuva kuva, sovellettu taide).

Voit rakentaa oman osaamisalueen valitsemalla tai yhdistämällä tutkimuksia tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Yhden tutkimuksen yhdistäminen useammasta kuin yhdestä tutkimuspolusta on mahdollista ensimmäisen vuoden jälkeen. Opetussuunnitelmaan sisältyy myös suuria osia ja hankkeita, jotka on jaettu eri opintojaksoihin ja muihin taiteen, musiikin ja median koulutusohjelmien kanssa. Esimerkiksi yksi vuoden pitkä Game Academy http://www.gamesacademy.fi/. Yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa avaa myös lisävaihtoehtoja kurssin valintaa ja hankkeita varten.


Tutkimusten rakenne

Koulutusohjelman laajuus on yhteensä 240 opintopistettä, joka koostuu seuraavista:

 • perus- ja ammattiopinnot (180 ov)
 • käytännön harjoittelu (30 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (15 ov)
 • Bachelor's thesis (15 ov)

Hyvien työllistymismahdollisuuksien varmistamiseksi opiskeluun kuuluu noin viisi kuukautta (30 op) käytännön harjoittelusta. Harjoittelun aikana kannattaa tutustua useampaan kuin yhteen työtehtävään ja työpaikkaan. Saat ohjausta käytännön harjoittelusta TAMK opettajasta ja koulu ja työpaikka sopivat yhdessä työ- ja oppimistavoitteista.

Hyvien työllistymismahdollisuuksien varmistamiseksi opiskeluun kuuluu noin viisi kuukautta (30 op) käytännön harjoittelusta. Harjoittelun aikana kannattaa tutustua useampaan kuin yhteen työtehtävään ja työpaikkaan. Saat ohjausta käytännön harjoittelusta TAMK opettajasta ja koulu ja työpaikka sopivat yhdessä työ- ja oppimistavoitteista.

Viimeinen projekti

Kandidaatin tutkintoon vaadittava lopputyö koostuu opinnäytetyöstä, arviointiseminaarista ja kypsyysnäytteestä. Opinnäytetyö voi olla seuraavanlainen:

 • mediahanketta, kehitystyötä tai taidetta, mukaan lukien kriittinen kirjallinen osa, joka kuvastaa ja heijastaa taustaa ja sen teoreettista taustaa.
 • kirjallinen tutkimusraportti.


hintoihin

TAMK opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa osa ulkomailla ulkomailla yhdessä TAMK kumppanuusyliopistoissa, joista meillä on yli 300 yli 50 maassa. Myös käytännön koulutusta voidaan tehdä missä tahansa maailmassa; voit vapaasti järjestää harjoittelupaikat omien kansainvälisten urasuunnitelmien mukaan. Muut keinot taata todella kansainvälinen ja monikulttuurinen opiskelukokemus on uppoutua kielikursseihin, vertaisohjaus muiden kansainvälisten opiskelijoiden, ystävä-perheen toimintaan sekä kansainvälisiin hankkeisiin ja teemaviikkoihin.


Uramahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneilla on useita haastavia, kansallisia ja kansainvälisiä työmahdollisuuksia mm. Televisio, teatteri, interaktiivinen media, digitaaliset mediayhtiöt, sisällöntuotanto, mainostoimistot, pelitalot, levy-yhtiöt, kustantamot, varausyritykset, tapahtumatuottajat, tallennus ja masteroimalla studiot, taideorganisaatiot, galleriat ja tuotantoyhtiöt.

Mahdollisia työtehtäviä ovat esim. Animator, taiteen johtaja, konseptisuunnittelija, pelimies, graafinen suunnittelija, projektipäällikkö, tuottaja, UI-suunnittelija, web-suunnittelija, web-ohjelmoija, taiteilija (taide), taidegrafiikka, , lauluntekijä, esiintyjä, elävä ääni ja valoinsinööri, tapahtumatuottaja ja tuotantopäällikkö.


Jatkokoulutusmahdollisuudet

Kandidaatin tutkinnon ja kolmivuotisen työkokemuksen jälkeen voit hakea Master of Culture and Arts -ohjelmaa. Ammattikorkeakoulujen myöntämä maisterin tutkinto on 60-90 opintopistettä ja edellyttää 1-2 vuoden osa-aikatutkimusta.

Ammattikorkeakoulun myöntämä ylempi korkeakoulututkinto tarjoaa samat tutkinnot julkisen hallinnon tehtävistä yliopiston myöntämän maisterin tutkintoon.

Opintomaksut ja apurahat

Ohjelmaan sisältyvä opetusmaksu on 9800 euroa / lukuvuosi EU: n ulkopuolisille / ETA-opiskelijoille, joilla on palkkio-opiskelijoille tarkoitettu stipendijärjestelmä.

Sinua ei tarvitse maksaa maksua, jos olet:

 • EU / ETA-kansalaiset
 • joka vastaa EU / ETA-kansalaista (eli Sveitsin kansalaista)
 • asuvat jo Suomessa (jatkuva A tai pysyvä P / P-EU-oleskelulupa) tai niillä on Suomessa myönnetty EU-sininen kortti. Vapautettu oleskelulupa on voimassa, kun hakeutat opintoihin ja vähintään 1.8. Alkaen eli kun opiskeluoikeus alkaa. Huomaa, että oleskelulupa toisessa EU / ETA-maassa ei vapauta sinua lukukausimaksusta.


Apurahat

 • 50% Early Bird -salkku, jos hyväksyntä tehdään 7 päivän kuluessa
 • Academic Award -stipendit 25% - 50% perustuvat luotot ja GPA

Opiskelijat voivat saada Academic Excellence -salkkuja monista syistä: poikkeuksellinen opinnäytetyö, menestys käytännön harjoitteluissa tai projektityö. Näitä apurahoja hallinnoi ja myöntää TAMK R

Opiskelijat voivat myös sponsoroida joko perhe tai organisaatiot / yritykset. TAMK neuvottelee parhaillaan yrityksen sponsorointia tuleville opiskelijoille.

Viimeksi päivitetty Marras 2018

Oppilaitoksesta

Welcome to the most popular university of applied sciences in Finland! TAMK has a good reputation among students; its fields of study are interesting and its graduates are in demand on the job market. ... Lue lisää

Welcome to the most popular university of applied sciences in Finland! TAMK has a good reputation among students; its fields of study are interesting and its graduates are in demand on the job market. TAMK is also highly respected in all sectors of working life - both as a successful educator of bright new professionals, and as a valued partner in many forms of collaboration. Näytä vähemmän