Management - profile "projektinhallinta"

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Projektinjohtamispalveluille on tehokas keino luoda uusia tuotteita ja palveluita sekä toteuttamalla kohdennettuja muutoksia yksittäisten organisaatioiden ja yritysten sekä koko sosioekonomiset ja organisatorisia järjestelmiä. Tehokas projektinhallinta nykyaikaisen organisaation, peruskäsitteet ja menetelmät järjestelmän hoitohankkeet vielä tällä hetkellä tiedetä huomattavan määrän johtajia, joita päivitetään luomalla projektinhallinnan itsenäisenä profiilia koulutuksen johtajien kanssa tietty määrä tietoja ja taitoja.

Practice & Employment

Ammattitoiminnan alalla valmistuneista.

Organisaatioiden oikeudellisia organisaation muotoa (Commercial, voittoa, valtion, kuntien).

Elinten valtion ja kunnallishallinnon. Valmistuneet kysytty projektijohtamisen asiantuntijoita eri toimialoilla, monenlaisia ​​käytännön tehtäviin: luominen ja tuo markkinoille uuden tuotteen, organisaatiomuutokset, toteuttamisesta yrityksen hallintajärjestelmä, rakennusten rakentamisessa, ja toiset.

Alue asiantuntijatehtävienRatkaistu valmistuneet: kehittäminen ja hankkeiden toteuttaminen eri toimialoilla; kehittäminen ja hankkeiden toteuttaminen, joiden tavoitteena on kehittää organisaation (yritys, hallituksen tai kunnallishallinnon ym.); liiketoimintasuunnitelman kehittäminen hanke; kerääminen, käsittely ja analysointi suunnittelussa ja päätöksenteossa; rakentaminen yritysten hankkeiden hallinnointiin; organisointi työn esiintyjät yksittäisiin hankkeisiin; valvontatoimet projektiryhmä; tehokkuuden arviointi hankkeiden, jne

Viimeksi päivitetty Heinä 2015

Keystone-stipendi

Tutustu stipendimme suomiin mahdollisuuksiin