Tieto- ja dokumentointitutkinto (puolipuolinen toimintatapa)