Keystone logo
Itävalta

Parhaat yliopistot poikamies Ohjelmat sisään Itävalta 2023

Laitosten lukumäärä: 52
  • Krems an der Donau, Itävalta

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • 143, Itävalta

  Julkinen politiikka on nykyään maailmanlaajuisessa, monitasoisessa kriisissä. Asteikkojen kallistaminen kohti turvallisempaa rauhaa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ympäristön kestävyyttä – muutamia mainitakseni – vaatii innovatiivista ja yrittäjyyttä yhteisen hyvän puolesta. Avoimen yhteiskunnan arvoihin sitoutuneen monialaisen ja globaalin instituution rakentaminen sekä vahvojen ja joustavien yhteyksien luominen tutkimuksen ja käytännön välille on yksi tapa vastata siihen, mikä on kaiken kaikkiaan politiikan eliitin epäonnistumista aikamme kiireellisimpien ongelmien ratkaisemisessa. . Keski-Euroopan yliopiston Julkisen politiikan laitos tarjoaa neljä yleisen politiikan maisterin tutkintoa ja valtiotieteen filosofian tohtoriohjelman julkisen politiikan opintoja. Koulutusohjelmat on räätälöity opiskelijoille ympäri maailmaa, jotka etsivät uraa julkisella, yksityisellä ja voittoa tavoittelemattomalla sektorilla paikallisella, kansallisella, Euroopan unionin ja kansainvälisellä tasolla. Onnistunut sitoutuminen yleishyödylliseen nykymaailmassa edellyttää myös erilaisten näkökulmien parempaa ja oikeudenmukaisempaa esitystä. Tätä varten DPP on voimakkaasti osallistava, ja se houkuttelee sekä opiskelijoita että opettajia erilaisista taustoista ja hyödyntää monia erilaisia tietolähteitä. DPP:n opiskelijat ovat tulevia sosiaalisia ja poliittisia yrittäjiä, joilla on valmiudet antaa innovatiivisia panoksia 2000-luvun tärkeimpien julkisen politiikan haasteiden ratkaisemiseksi.

  • Linz, Itävalta

  2000-luvulla, jolle on ominaista yhä nopeammin etenevä kehitys, koulutus ja jatkokoulutus ovat arvokas voimavara ja tärkeämpi kuin koskaan. Monimutkaiset teknologiset ja taloudelliset asiat sekä suuri vastuu ympäristöä kohtaan tuovat yrityksille ja niiden esimiehille päätökset, jotka tehdään kokemuksen, tiedon ja osaamisen perusteella. Siksi elinikäinen oppiminen ja ammatillinen jatkopätevyys ovat välttämättömiä. Kouluttajien tehtävänä on tarjota infrastruktuuri näitä jatkokoulutusmahdollisuuksia varten. Vuonna 2006 perustettu KMU Akademie & Management AG oli tietoinen tästä vastuusta alusta alkaen. Hän kuitenkin ymmärsi myös, että osa-aikaisesti opiskelemaan haluavien työssäkäyvien edessä on suuri haaste: työn, perheen ja opiskelun tasapainottaminen. Tätä vaatimusta silmällä pitäen KMU Akademie vastuuhenkilöt kehittivät ajasta ja paikasta riippumattoman etäopiskelukonseptin. Vuodesta 2011 lähtien KMU Akademie on yhteistyössä Middlesex Universityn kanssa tarjonnut osa-aikaisia verkkokursseja, jotka täyttävät juuri nämä vaatimukset.

  • Graz, Itävalta

  Opiskelijakuntamme koostuu tulevista akateemisista asiantuntijoista ja alan johtohenkilöistä. Kaikki koulutusohjelmamme keskittyvät yrittäjyyden menestymisen ydinalueisiin. Kahdeksan liiketalouden ja teknologian kandidaatti- ja kuusi maisteriohjelmaa on järjestetty ajallisesti niin, että ne sopivat kokoaikaiseen työsuhteeseen. Lisäksi opiskelijat voivat aloittaa ammatillisen kandidaatin tutkinnon heti lukion jälkeen valmistautuakseen varhaiseen uransa aloittamiseen.

  • Palaiseau, Ranska
  • Vienna, Itävalta
  • + 1 lisää

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Rovereto, Italia
  • Trento, Italia
  • + 2 lisää

  Trenton yliopisto perustettiin vuonna 1962, ja se on aina pyrkinyt rakentamaan liittoa ja vastavuoroista tehokkuutta italialaisten ja ulkomaisten instituutioiden ja organisaatioiden kanssa. Vuonna 1982 yliopisto (siihen asti yksityinen) muuttui julkiseksi, ja perussäännöllä taattiin itsehallinto.

  • Saint Pölten, Itävalta

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Vienna, Itävalta

  Vienna Graduate School Of Finance (VGSF) on rahoitusalan huippuyksikkö. Wienissä (Itävalta) perustettiin Wienin yliopisto, Wienin yliopisto ja WU (Wienin yliopiston kauppakorkeakoulu). Nämä kolme toimielintä yhdistävät voimansa ja asiantuntemuksensa muodostaakseen Wienissä sijaitsevan keskittimen, jonka tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti tunnustettua tutkimusta ja tarjota kilpailukykyinen PhD-koulutus.

  • Espoo, Suomi
  • Delft, Alankomaat
  • + 11 lisää

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Espoo, Suomi
  • Stolberg (Rhineland), Saksa
  • + 14 lisää

  EIT RawMaterials Academy - SINReM tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia dynaamisessa ympäristössä keskittyen tosielämän haasteisiin. Euroopan unionin elimen EIT:n (European Institute of Innovation and Technology) myöntämä EIT-laatumerkki on laatutodistus, joka myönnetään vain erinomaisille maisteri- ja tohtoritason koulutusohjelmille.

  • Espoo, Suomi
  • Stolberg (Rhineland), Saksa
  • + 14 lisää

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Espoo, Suomi
  • Stolberg (Rhineland), Saksa
  • + 14 lisää

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Eisenstadt, Itävalta

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Salzburg, Itävalta

  Z_GIS on monitieteinen geoinformatiikan osaamiskeskus, joka yhdistää perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen jatko -opintoihin ja tiedotustoimintaan. Soveltamalla innovatiivisia paikkatietokonsepteja ja -menetelmiä osallistumme yhteiskuntiemme, yritysten ja ympäristöjemme hallintaan.

  • 143, Itävalta

  Keski-Euroopan yliopisto on perustutkinnon suorittaneiden ja jatko-opiskelijoiden "risteys" -yliopisto, jossa yli 100 maasta tulevat tiedekunnat ja opiskelijat osallistuvat poikkitieteelliseen koulutukseen, jatkavat syventäviä apurahoja ja käsittelevät joitain yhteiskunnan kärsimyksiä.