We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Humak University of Applied Sciences

Humak University of Applied Sciences

Humak University of Applied Sciences

Johdanto

Humak pähkinäkuoressa

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka toimii lähes kaikkialla Suomessa. Humakilla on 2 400 tutkinto-opiskelijaa ja noin 160 asiantuntijaa eri tehtävissä. Hieman yli 25 vuodessa 5 400 oman alansa asiantuntijaa on valmistunut Humakista. Strategiamme ydin on toimialojemme osaamisen vahvistaminen koulutuksen, TKI-toiminnan ja palveluiden avulla. Toimipisteemme sijaitsevat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniaiset ja Nurmijärvi), Jyväskylässä, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa. Laajan verkkokoulutuksemme ansiosta tarjoamme tutkinnon johtamiskoulutusta käytännössä kaikkialla Suomessa ja kansainvälisesti.

Olemme asiantuntija-alueidemme suurin kouluttaja ja TKI-organisaatio Suomessa. Vahvuutemme ovat nuorisotyö ja yhteisöllisyys; Organisaatiotyö, työyhteisöt ja integraatio; Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus sekä kulttuurin hallinta ja välittäminen .

Humakin omistaa Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy. Meillä työskentelee 2 400 opiskelijaa ja noin 160 ammattilaista.

Brooke Cagle / Unsplash

Sponsored by Google Chromebooks

Humak on yhteisö, joka jakaa tietonsa

Humakin strategian ydin on osaamisen rakentaminen. Tämä tarkoittaa niiden taitojen vahvistamista, joilla voimme luoda sosiaalisia vaikutuksia.

Humakin tehtävä ei ole muuttunut vuosikymmeniin. Perustamisemme perustana olleet painopisteet muodostavat edelleen toimintamme ytimen. Niiden soveltuvuus uusiin toimintaympäristöihin on myös laajentanut toiminta-aluettamme. Olemme nyt mukana luomassa täysin uusia toimintaympäristöjä.

Keskittyminen uusiin toimialoihin ja uusiin ympäristöihin on vahvistanut ja laajentanut osaamistamme ja laajentanut markkina-aluettamme. Emme ole enää riippuvaisia perinteisistä toimialoista.

Haluamme tuottaa osaamista yhdessä muiden kanssa. Haluamme liittoutua kumppaneiden kanssa, joilla on sama intressi kehittää osaamista. Haluamme olla mukana erilaisissa ammatillisissa yhteisöissä tuomalla ns. puuttuvan palan, jota tarvitaan erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Strategia 2030 – Humak muuttuvassa maailmassa

Elämme aikaa, jolloin uusia ammatteja syntyy ja työntekotavat ovat verkostoituneita ja yrittäjämäisempiä. Ennakoimme työelämän muutoksia etsimällä aktiivisesti vastauksia yhteiskunnan tarpeisiin.

Ihminen on tämän muutoksen keskiössä. Vahvistamme osallisuutta huomioiden tasa-arvon ja digitaaliset kansalaisoikeudet. Kansainvälistyminen, eri kulttuurien ymmärtäminen ja kyky ratkaista globaaleja ongelmia ovat keskeisiä Humakin nykyisyydessä ja tulevaisuudessa.

Humak tarjoaa opiskelijoilleen koulutuksen, jossa heistä kehittyy rakentavasti kriittisiä ammattilaisia. Työpaikkana tarjoamme henkilöstöllemme ainutlaatuisen ja merkityksellisen työn sekä kehittymismahdollisuudet. Olemme kumppaneillemme luotettava kumppani osaamisen ja toimialojen kehittämisessä.

Humakin tehtävä

Humakin missiona on rakentaa inhimillisempää maailmaa, joka vastaa yksilön ja yhteisöjen tarpeita yhdessä opiskelijoiden, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Koulutamme ammattilaisia, joilla on rohkeutta puolustaa ihmisiä, ihmisyyttä ja kansalaisoikeuksia. Tuottamamme osaaminen lisää yhteisöllisyyttä, saavutettavuutta ja hyvinvointia mahdollistaen kestävän elämäntavan nykyisille ja tuleville sukupolville.

Meidän arvomme

  • Kestävä uudistuminen ja rohkea innovaatio
  • Menestystä yhdessä opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa
  • Kannustamme ja innostamme

Sijainnit

  • Helsinki

    Ilkantie,4, 00400, Helsinki

Kysymyksiä