We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Kyiv International University

Kyiv International University

Kyiv International University

Johdanto

Yksi Kyiv International University ( KyIU ) toiminnan KyIU on kaikenlaisen kansainvälisen yhteistyön kehittäminen, sen integroituminen yliopistojen kansainväliseen yhteisöön Bolognan prosessissa ja Euroopan yhdentyminen.

Yliopistojen välisten sopimusten puitteissa yliopisto tekee yhteistyötä kumppanikorkeakoulujen kanssa Kiinassa, Puolassa, Ranskassa.

Kyiv International University henkilökunnan ja ulkomaisten tutkijoiden tuottamien tutkimustulosten ja tekijöiden metodologioiden käyttö on yksi yliopistomme painopisteistä. Näistä voidaan mainita vieraiden kielten intensiivisen oppimisen metodologia.

Opiskelijoilla on mahdollisuus ammatilliseen toteuttamiseen Ukrainassa ja Euroopan unionissa Kyiv International University ja Dabrowa Górniczan yliopiston (WSB-yliopisto, Puola), Sopotin lukion (SSW, Puola), Katowice-kauppakorkeakoulun (GWSH) yhteistyön ansiosta (Puola).

Sijainnit

  • Kyiv

    Lvivska Street,49, 03179, Kyiv

    Kysymyksiä