Yliopistot kohteessa

Yksityiskohtaista tietoa opiskelupaikoista

Klikkaa alla olevia linkkejä ja lue millaista on eri maissa opiskelu. Tarjoamme yleistietoa maista ja kerromme paikallisesta korkeakoulujärjestelmästä, lukukausimaksuista, akateemisen vuoden rakenteesta, kansainvälisten opiskelijoiden vaihtoehdoista ja muusta tärkeästä. Olemme myös koonneet hyödyllisiä vinkkejä ja käytännön tietoa sairausvakuutuksista, opiskelijaviisumeista ja elinkustannuksista.

Mahdollisuuksia kandidaatin tutkinnon suorittamiseen halki maailman

Kandidaatin tutkinto vaaditaan entistä useampaan toimihenkilön tehtävään, kun maat halki maailman siirtyvät teollisuuteen nojaavasta taloudesta tietotalouteen. Kandidaatin tutkinnon voi suorittaa lähes millä tahansa akateemisille alalla, myös sellaisilla, joita ei vielä hetki sitten ollut olemassakaan, kuten informaatioteknologia. Kandidaatin tutkinto voi myös olla vain alkupiste niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet maisterin tutkintoa vaativista aloista kuten neuvonta, tai tutkijan urasta kiinnostuneille opiskelijoille. Kun collegeja ja yliopistoja on tuhansittain kaikkialla maailmassa, jokaisen pitäisi voida löytää omia perusopintojaan varten täydellinen oppilaitos.

Collegeja, yliopistoja ja muita korkeakouluja on montaa eri tyyppiä. Vaikka joissain oppilaitoksissa voi suorittaa kaikkia perinteisiä korkeakoulututkintoja (kandidaatin, maisterin ja tohtorin), jotkut keskittyvät ainoastaan kandidaattiohjelmiin. Opiskelijoiden kannattaa valita sellainen oppilaitos, joka vastaa parhaiten heidän tarpeisiinsa. Yliopistoissa on tavallisesti laajin opintovalikoima, mutta collegeissa ja muissa oppilaitoksissa tarjonta voi olla erikoistuneempaa tai opiskeluympäristö pienempi tai muuten yksilöllisempi. Vaikka yksityiskohdat vaihtelevat maittan, korkeakoulut voi yleensä jakaa seuraavasti:

 • Tutkimusyliopistot, joissa voi suorittaa kaikkia tutkintoja useilla eri akateemisilla aloilla
 • Kauppakorkeakoulut, joissa painopiste on kaupan alan tutkinnoissa, esimerkiksi rahoitus, laskentatoimi ja markkinointi
 • Teknilliset oppilaitokset, joissa painopisteitä ovat tiede, teknologia, tekniikka ja matematiikka
 • Taideoppilaitokset, joissa painotetaan taiteeseen liittyviä tutkintoja ja aloja, esimerkiksi valokuvaus, maalaus ja teatteri
 • Kasvatustieteelliset oppilaitokset tai opettajankoulutuslaitokset, joissa voi suorittaa perus ja toisen asteen opettajan tutkintoja

Kandidaatin tutkinnosta kiinnostuneiden opiskelijoiden kannattaa myös harkita ulkomailla opiskelua, erityisesti jos kiinnostuksenkohde on erikoistunut akateeminen ala kuten jokin kieli tai aluetutkimus. Kaikki toisen asteen opintojen jälkeisiä tutkintoja suorittavat opiskelijat liikkuvat paljon, ja ulkomailla opiskelee vuosittain yli neljän miljoonaa opiskelijaa. Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn tilastoinstituutin (UIS) mukaan kahdeksassa maassa, kuten Bermuda, Liechtenstein ja Luxembourg, useampi nuori opiskelee ulkomailla kuin kotimaassaan. Yli neljäsosa ulkomailla opiskelevista opiskelijoista tulee Itä-Aasian ja Tyynenmeren valtioista ja noin 15 prosenttia Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta. Noin 30 prosenttia kansainvälisistä opiskelijoista opiskelee joko Yhdysvalloissa tai Iso-Britanniassa, seuraavaksi suosituimpia ovat Australia (8 prosenttia), Ranska (7 prosenttia) ja Saksa (6 prosenttia).

Kandidaatin tutkinnon ulkomailla suorittamista kannattaa harkita ainakin seuraavista syistä:

 • Mahdollisuus valita suuresta ohjelmajoukosta millä tahansa akateemisella alalla, jolloin opiskelija voi löytää juuri sen, joka parhaiten vastaa omiin tarpeisiin ja oppimistapaan.
 • Mahdollisuus opiskella uutta kieltä ja hankkia tutkinto, joka liittyy maahan tai maihin, joissa kyseistä kieltä puhutaan. Esimerkiksi kiinan opiskeluun ja Kiinan tutkimukseen paras paikka on luonnollisestikin Kiina!
 • Vieraassa kulttuurissa opiskelu. Ulkomailla tai kansainvälisen kaupan parissa uraa harkitsevat opiskelijat saavat arvokasta kokemusta vieraassa kulttuurissa elämisestä. Ulkomailla opiskellessa saa myös kansainvälisiä ystäviä ja muodostaa elinikäisiä yhteyksiä.
 • Lisääntynyt kielitaito, jos kohdemaassa puhutaan muuta kuin opiskelijan äidinkieltä.

Kandidaatin tutkinnon suorittamista harkitsevien opiskelijoiden kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat tehdessään päätöstä kotimaassa ja ulkomailla opiskelun välillä:

 • Ohjelman kustannukset, mukaan lukien elinkustannukset. Ilmaisen tai edullisen lukukausimaksun kääntöpuolena voivat olla korkeat elin- ja matkustuskustannukset. Tarjolla on kuitenkin paljon erilaisia apurahoja, niin opiskelijan kotimaassa kuin siinä maassa, jossa opinnot suoritetaan. Apurahat kattavat usein lukukausimaksun lisäksi elin- ja muut kustannukset.
 • Vaadittu kielitaito. Valtaosa kandidaattitason ohjelmista järjestetään opetusmaan kielellä. Opiskelijat, jotka eivät hallitse opetuskieltä valmiiksi, voivat joutua viettämään maassa ylimääräisen vuoden kielitaitoa hankkimassa. Jos kyseessä on yleisesti puhuttu kieli kuten englanti, espanja tai ranska, opiskelija voi todennäköisesti opiskella kielen kotimaassaan, mutta harvinaisempia kieliä kuten serbiaa on parasta opiskella kohdemaassa. Ja myös laajalti puhutun kielen tapauksessa monet opiskelijat ovat sitä mieltä, että kielen omaksuu parhaiten kohdemaassa jatkuvan kielialtistuksen parissa.
 • Tarjolla olevat opiskelumuodot, kuten täyspäiväinen tai osa-aikainen. Kansainvälisten opiskelijoiden, erityisesti perustutkintoa suorittavien, täytyy yleensä opiskella täyspäiväisesti. Opiskelijat, jotka jo työskentelevät maassa ulkomaalaisstatuksella, voivat ehkä kuitenkin suorittaa kandidaatin tutkinnon osa-aikaisina opintoina, sillä he ovat maassa ensisijaisesti töissä, eivät opiskelemassa.
 • Vaikutus perheenjäseniin, perheellisten opiskelijoiden tapauksessa. Perheenjäsenetkin voivat joutua opiskelemaan kieltä, ja koulunkäynti ja urasuunnitelmat voivat mennä uusiksi.

Tutustu heti kandidaatintutkinto-ohjelmiin ja yliopistoihin ympäri maailmaa. Jos tiedät jo mitä etsit, klikkaa suoraan haluamaasi maahan tai tietyn tyyppisiin ohjelmiin. Jos päätös on vielä tekemättä, tutustu rauhassa erilaisiin tarjolla oleviin kandidaattiohjelmiin.

Lue lisää Näytä vähemmän