WSPA University College of Enterprise and Administration

Esittely

Lue virallinen kuvaus

WSPA - vanhin Lublinissa!

Lublinin (WSPA) Yliopisto-yritysoppilaitos perustettiin vuonna 1998 yksityiseksi korkeakouluopiskeluksi, joka käynnisti ensimmäisen "Yritysjohtamisen" -ohjelman, johon osallistui 415 ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Seuraavalla lukuvuodella 1999/2000 Yliopistokollegio oli jo yli 1 400 opiskelijaa.

Yliopistoliikunta ja hallinto toimii kansallisen opetusministerin myöntämän luvan ja 27 päivänä heinäkuuta 2005 annetun korkeakouluopetuksen (lakiesitys nro 164, 1365, sellaisena kuin se on muutettuna) ja lailliset määräykset Lain mukaan sekä perussäännön perusteella. Koulua valvoo perustaja ja korkea-asteen koulutuksesta vastaava ministeri korkea-asteen koulutusta koskevan lain mukaisesti.

Yliopistokokouksen tehtävänä on opettaa oppilaita luovuudeksi, kehittää uransa ja auttaa heitä löytämään oman paikkansa globalisoituvassa maailmassa. WSPA kehittää opiskelijoiden kansainvälisiä ja interkulttuurisia kompetensseja luomalla kansainvälisen ympäristön yliopistossa sekä opiskelijoiden ja tiedekunnan kansainvälisen liikkuvuuden avulla. Yliopistokoulu toimii läheisessä yhteistyössä lukuisten eurooppalaisten ja ei-eurooppalaisten yliopistojen, korkeakoulujen, yhdistysten, yritysten ja työmarkkinalaitosten kanssa.

WSPA: lla on kokemusta EU: n rakennerahastojen ja elinikäisen oppimisen ohjelmista rahoitetuissa hankkeissa - Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, STF. Vuodesta 2007 lähtien WSPA on voittanut kahdeksaan EU: n rakennerahastosta tuettavia apurahoja, joiden määrä on lähes 8 miljoonaa euroa, 200 000 euroa Scholarship and Training Fundilta, LLP-Erasmus- ja Erasmus-rahoituksesta 1 miljoonaa euroa. WSPA: lle myönnettiin johtajien yliopiston palkinto ja Mobility Leader -hankkeen nimi Norjan rahastosta rahoitetuissa hankkeissa. WSPA voitti ensimmäisen sijan Puolassa ETA-apurahojen-Norjan apurahojen suurin henkilöstön koulutus.

Käytännön koulutus on WSPA: n vahva painopistealue (harjoittelupaikat, harjoittelupaikat, liike-elämän ja julkishallinnon kumppanit, tiedekunnan jäsenet). Opetusmenetelmiä ovat pienryhmissä suoritettavat opinnot, opetusohjelmat, käytännönläheinen lähestymistapa, yksittäiset ja ryhmäprojektit, yhteisöprojektit. WSPA tarjoaa monenlaisia ​​mahdollisuuksia opiskelijoille: kansainvälinen lyhyen ja pitkän aikavälin liikkuvuus, uran toimisto, työharjoittelu, työhankkeet ja harjoittelu paikallis- ja aluekumppaneissa, opiskelijoiden hallitus, puolivuotiset työmessut, yrityshautomo opiskelijoille. Koulu ylläpitää myös tiiviitä yhteyksiä paikalliseen ja alueelliseen elinkeinoelämään.

Sijainnit

lublin

Osoite
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
University College of Enterprise and Administration in Lublin
Bursaki 12
20-150 Lublin, Poland

20 lublin, Lublinin voivodikunta, Puola

Keystone-stipendi

Tutustu stipendimme suomiin mahdollisuuksiin