Mainz University Of Applied Sciences

Esittely

Lue virallinen kuvaus

Käytännöllinen ja teoreettisesti hyvä, kansainvälinen ja tulevaisuuden suuntautunut - opiskelu Mainz University Of Applied Sciences valmistaa opiskelijoita uransa ja tulevaisuutensa parhaan sanan mukaan. Tiedämme opetuksen, tutkimuksen ja käytännön keskinäisestä riippuvuudesta. Yliopiston ja teollisuuden välinen yhteistyö on erityisen lähellä: pelkästään työpaikkakoulutusohjelmat edistävät 450 yhteistyöhanketta lähinnä Rein-Mainin liiketoiminta -alueella .

Se on win-win-tilanne: liike-elämä hyötyy yliopiston innovatiivisista ideoista ja päinvastoin, opiskelijat hyötyvät yritysten konkreettisista tavoitteista. Tämä näkyy mm. Kansainvälisten ja tulevaisuuden suuntautumisvaihtoehtojen, kuten mediasuunnittelun, kansainvälisen liiketoiminnan ja median, tietotekniikan

Tutkimuksesta teknologiansiirtoon

Sovelletussa tutkimuksessa ja kehityksessä kansainvälisesti tunnustetaan korkealuokkaista työtä monilla aloilla. Tätä osoittaa selvästi useat kolmannen osapuolen rahoittamat hankkeet ja patenttien kehitys. Uusien painopisteidemme avulla jatkamme innovatiivisten aksenttien asettamista tutkimus- ja kehitystoiminnalle - jonka toteutamme sitten yhteistyökumppaneiden kanssa liike-, tiede-, kulttuuri- ja teollisuusalalla.

Ylioppilastemme kouluista on syntynyt seitsemän laitosta, joilla on omat painopisteensä; niiden edelläkävijät ovat työskennelleet itsenäisesti ja menestyksekkäästi yli kymmenen vuoden ajan.

Edistääkseen vaihtoa ulkopuolisten kumppaneiden kanssa julkisista laitoksista ja liike-elämästä yliopiston keskustoimisto tukee kaikkia tutkimus- ja kehityshankkeisiin osallistuvia kumppaneita.

Tehtäväämme

Mainz University Of Applied Sciences tehtäväluennos on jatkuva laadunparannuskehys osana yliopiston tarkastusta, ja sen vuoksi se on dynaamista kehitystä.

Toiminta-ajatus yliopistotutkinnoksi

Se koostuu kahdestakymmenestä johtavasta periaatteesta korkeakoulupolitiikan, kuten tutkimuksen, opetuksen ja tutkimuksen keskeisistä kysymyksistä. Yliopiston hallitus päättää vuosittaisessa syklissä, mitkä luetellut tavoitteet on kehitettävä entisestään, mihin toivottuja tuloksia. Tämä tarkoittaa sitä, että operaatiota koskevassa julkilausumassa asetettuja tavoitteita tarkastellaan jatkuvasti, ja niiden on osoitettava nimenomaisesti käytännön sovelluksen "happokokeessa" ja että niillä on muuttamattomia seurauksia yliopistopolitiikalle (esim. Työllisyyspolitiikka). Yliopisto voi näin ollen tehdä pysyvän vahvuuden / heikkouden analyysin, asettaa uusia tavoitteita, luoda uusia rakenteita niiden toteuttamiseen ja dokumentoida ratkaisut.

Sijainnit

Mainz

Osoite
Holzstraße 36
55116 Mainz, Rheinland-Pfalz, Saksa