Lue virallinen kuvaus

Tämä on Humak University of Applied Sciences

Ihmisyhteyksien verkko

Humak University of Applied Sciences harjoittaa korkea-asteen koulutuksen kehittämistä ja työelämän nykyaikaistamista. Me osallistumme uuden tyyppisen korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden kehittämiseen, jotka palvelevat opiskelijoita heidän urapolullaan ja tukevat ammatillisia kumppaneita heidän kehittäessään omaa toimintaansa.

Olemme asiantuntija-alueidemme suurin kouluttaja ja TKI-organisaatio Suomessa. Vahvuutemme ovat nuorisotyö ja yhteisöllisyys; Organisaatiotyö, työyhteisöt ja integraatio; Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus sekä kulttuurin hallinta ja välittäminen .

Humak pähkinäkuoressa

Humak University of Applied Sciences on erittäin profiloitu, valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut organisaatiotoiminnan ja nuorisotyön osaamisen kehittämiseen, työyhteisön kehittämiseen, kulttuurin johtamisen ja luovan teollisuuden yrittäjyyteen sekä tulkkausalaan. Olemme toimialoidemme suurin toimija Suomessa.

Humakin erityispiirre on sen syvät juuret ja omistajuus vapaaseen aikuiskoulutukseen ja kansalaisjärjestöihin. Humak perustettiin tarpeeseen varmistaa valtakunnallinen, yliopistotason asiantuntijakoulutus ja tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta kapeilla, mutta sosiaalisesti merkittävillä aloilla.

Varmistaakseen valtakunnallisen koulutuksen saatavuuden ja vahvan osaamisklusterin - edellytys korkealaatuiselle toiminnalle - Humak toimii alueellisesti hajautetun, mutta toiminnallisesti integroidun valtakunnallisen verkoston kautta.

Humakin omistaa Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy. Meillä on 1500 opiskelijaa ja noin 130 ammattilaista työskentelevät kanssamme.Sponsored by Google Chromebooks Brooke Cagle / Unsplash

Humak on yhteisö, joka jakaa tietonsa

Humak pyrkii tehostamaan työtä nykyisten kumppaneidensa kanssa ja rakentaa aktiivisesti uusia kumppanuuksia. Humak on yhteisö, ja sen toiminta perustuu tiedon ja asiantuntemuksen jakamiseen avoimesti ja uuden tiedon tuottamiseen yhteistyössä eri verkkojen kautta.

Tavoitteenamme on jakaa koulutus-, innovaatio- ja palveluprosessimme kumppaneidemme kanssa ja varmistaa siten koulutuksen, opetuksen ja uuden tiedon kehitys yhdessä verkossa ja siirtää tieto sujuvasti ammattisektorin käyttöön.

Yhteistyö ja yhteiset prosessit luovat alustan tulevaisuuden ratkaisujen ennustamiselle, innovoinnille ja kehittämiselle. Opiskelijat ovat tiiviisti mukana kehitystyössä, ja Humakin henkilökunta tuo oman prosessinsa osaamiseen kumppaneidemme hyödyksi ja hyödyksi.

Humak on kokonaisuus, kansallinen osaamisklusteri, joka palvelee alojaan koko Suomessa ja myös kansainvälisesti.

Humakin visiona on olla kansainvälinen ja sosiaalinen yliopisto, joka osallistuu oikeudenmukaisen ja yhteisöllisen Suomen kehittämiseen. Missiomme on tarjota osallistuminen, sosiaalinen hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Luomme alallemme tietoa, osaamista ja asiantuntemusta.

Humakin vahvuudet122316_humak-strategy-strengts-expertise.jpg

Etsimme vahvaa kumppanuutta suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa. Vahvuudet perustuvat osaamiseen ja tekevät profiilistamme konkreettisia ja tuovat esiin toiminta-aloidemme kärjessä. Vahvuudet ohjaavat toiminnan strategista kehittämistä. Vahvuudet luovat entistä vahvemmat osaamisklusterit ja asiantuntemuksen, ja ne ohjaavat myös kumppanuussuhteidemme hallintaa.

  • Nuorisotyö ja yhteisöllisyys: tuotamme taitoja kohdata nuoret
  • Organisaatiotyö, työyhteisöt ja integraatio: parannamme työyhteisöjen toimivuutta, kilpailukykyä ja yhteisöllistä kehitystä.
  • Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus: osallistumme ammatillisten taitojen ja tekniikan kehittämiseen, joka tukee kielellistä saavutettavuutta.
  • Kulttuurin hallinta ja välittäminen: edistämme kulttuurin hallinnan taitoja osallistumista tukevana toimintana ja kehitämme digitaalisia ympäristöjä kulttuuri- ja taiteellisille tuotannoille ja palveluille.

Uudet nousevat sektorit, jotka nousevat vahvuusalueidemme marginaaleista ja jotka takaavat, että liiketoiminnan ja teollisuuden elämän osaamisvaatimukset otetaan huomioon toiminnassamme: Uudet osallistujat (vähennämme kuulumattomuuden tunnetta ja syrjäytymistä), Uusi yhteisöllisyys ( rohkaisemme verkkopohjaista johtamista ja ohjausta), viestintäosaamista (edistämme monimuotoisuuden ja kulttuurivähemmistöjen tietämyksen kohtelua), ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa (kannustamme yhteiskunnallista tasa-arvoa).

Meidän arvomme

  • Me kunnioitamme toisiamme.
  • Olemme avoinna.
  • Menestymme yhdessä.
  • Olemme rohkeita uudistuksessamme ja uusimisessa.
Ohjelmien opetuskielet:
  • Englanti

Tämä koulu tarjoaa myös:

Kandidaatti

Humak University of Applied Sciences

Opiskelu Humak University of Applied Sciences , Suomen johtavassa seikkailukoulutuksessa. Yhteisökasvattaja opiskelee seikkailun ja ulkoilmaopetuksen asiantuntijoita. Sei ... [+]

Matka Suomen saaristosta arktiseen Lappiin Seikkailun ja ulkoilmaopetuksen kandidaatin tutkinto Humanistinen kandidaatti 210 op Yhteisökasvattaja, seikkailu- ja ulkoilmaopetus

Opiskelu Humak University of Applied Sciences , Suomen johtavassa seikkailukoulutuksessa.

Yhteisökasvattaja opiskelee seikkailun ja ulkoilmaopetuksen asiantuntijoita. Seikkailu- ja ulkoilukoulutus perustuu kokemukselliseen ja toimintaperusteiseen oppimismenetelmään, ja sen tavoitteena on tukea yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja edustamista.

Tutkimusten perustana on monitieteinen teoreettinen kehys, joka toteutetaan monipuolisesti aitoissa oppimisympäristöissä, kuten järvissä, merellä, metsissä ja Lapin tuntureilla ja erämaissa. Opintojen aikana opiskelijat oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisia seikkailukasvatusprosesseja eri kohderyhmille sekä arvioimaan ja kehittämään seikkailukasvatustoimintaa.... [-]

Suomi Helsinki
Syyskuu 2020
Englanti
Full-time
42 kuukautta
Kampus
Lue lisää suomeksi