Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK)

Esittely

Lue virallinen kuvaus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monitieteinen korkeakoulu ja tehokas toimija koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa Etelä-Pohjanmaan alueella Länsi-Suomessa.

Kokopäiväisten opiskelijoiden määrä on 5000 ja akateemiset ja muut henkilökunnan jäsenet 380. Seinäjoella on 19 kandidaatin ja 7 maisteriohjelmaa. Kolme tutkinto-ohjelmaa opetetaan täysin englanniksi (International Business, Nursing ja kansainvälisen liiketoiminnan maisterin tutkinto). Myös kaksoistutkinto-ohjelmia on saatavilla teknologian ja liiketoiminnan aloilla.

Seinäjoella UAS tarjoaa koulutusta korkean tason ammatilliseen pätevyyteen seuraavilla aloilla:

  • Kulttuuri
  • Yhteiskuntatieteet, kauppa ja hallinto
  • Teknologia, viestintä ja liikenne
  • Luonnonvarat ja ympäristö
  • Sosiaalipalvelut, terveys ja urheilu
  • Matkailu, catering ja kotimaan palvelut

Koulutuksessa ja R

  • Kestävät elintarvikeratkaisut
  • Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
  • Hyvinvointi ja luovat henkilöt ja yhteisöt
  • Yrittäjyys, uudet liiketoimintakonseptit ja palvelun innovaatiot

Näitä osaamisalueita kehitetään alueellisten ja kansainvälisten tarpeiden ja erityisten vahvuuksien pohjalta.

Kansainvälistyminen on Seinäjoen UAS: n strateginen tavoite

Meillä on noin 200 kumppanikorkeakoulua 50 eri maassa eri puolilla maailmaa. Aktiivinen opiskelija- ja akateeminen liikkuvuus, TKI-hankkeet ja kansainväliset konferenssit ovat keskeinen osa kansainvälistä toimintaa.

Sijainnit

Seinäjoki

Osoite
Seinäjoki
University of Applied Sciences
P.O. Box 412
FI-60101

Visiting address:
Kampusranta 11, Frami F

60320 Seinäjoki, Suomi

Keystone-stipendi

Tutustu stipendimme suomiin mahdollisuuksiin